Kościół parafialny
eklezja.jpg

Historia kościoła i parafii

Przed I rozbiorem Polski Kurzyna Mała i Kurzyna Wielka należały do parafii Pysznica. Sporadycznie przyjeżdżał ksiądz pysznicki do cerkwi w Dąbrówce i tu dla łacinników odprawiał nabożeństwa. Po r. 1772 przybyli koloniści niemieccy i osiedlili się obok Kurzyny Małej, nazywając swoją kolonię Rauchersdorf. Od r. 1921 zmieniono nazwę miejscowości na Kurzyna Średnia. W r. 1784 przybył do Kurzyny ks. Antoni Gierle i pełnił funkcję kooperatora pysznickiego do r. 1793. W latach 1793-1815 obowiązki duszpasterza dla łacinników pełnił ksiądz greko-katolicki z Dąbrówki. W r. 1815 przysłano ks. Kazimierza Horwatha jako kapelana (curatus localis). Dzięki jego staraniom i przy pomocy kolonistów z Rauchersdorf po 32 latach zabiegów zbudowano kościół w latach 1816-1818. Kościół został poświęcony w 1818 roku. Powiększono go w r. 1886. W r. 1895 umieszczono w kościele 7-głosowe organy. Ósmy głos dodano przy generalnym remoncie w r. 1981 (Wolański Adolf). Ołtarze wykonano w latach 1896-1898. Ostatnia konserwacja i złocenia w roku 1989.

k2a.jpg

W r. 1905 postawiono dzwonnicę, a odnowiono ją w r. 1986. Kurzyna jako samoistna parafia została erygowana w 1913 r. Kościół jest drewniany, konstrukcji zrębowej, orientowany. Malowidła figuralne z r. 1897, na suficie w nawie Sąd Ostateczny, w prezbiterium Wniebowstąpienie Pańskie, pod chórem Ofiarowanie w świątyni. Obraz Sądu Ostatecznego i wiele innych obiektów znajdujących się we wnętrzu kościoła wykazują cechy twórczości artystycznej Jana Tabińskiego, malarza z Rzeszowa żyjącego w latach 1834-1915. Ściany prezbiterium i głównej części kościoła zostały pomalowane w r. 1939 przez Michała Wikierę z Kosiny. Prace konserwatorskie przy polichromii w prezbiterium przeprowadziła Strużyńska z Krakowa w r. 1990, a przy polichromii na plafonie kościoła Menet z Krosna w r. 1992.

ambona-250.jpg

Ambona umieszczona w kościele zaraz po jego wybudowaniu, drewniana, rokokowa z rzeźbą św. Piotra, pochodzi prawdopodobnie z klasztoru Minorytów ze Starego Sącza. Została odnowiona wraz z chrzcielnicą i konfesjonałami w r. 1991. Na belce tęczowej jest umieszczony krucyfiks późnobarokowy, zapewne z końca w. XVIII. W 1993 roku dokonano konserwacji polichromii i zakupiono stacje drogi krzyżowej. W 1998 roku odnowiono dzwonnicę. W 2000 roku wykonano nowe nagłośnienie w kościele parafialnym i filialnym. Wykonano również odwodnienie kościoła. W 2001 roku wymieniono wszystkie drzwi i zostały zakupione meble do zakrystii.

DSC_1180.JPG

W 2002 roku zbudowano nowy chór. W 2006 roku została zmieniona część blachy dachowej na miedzianą, jak również poprawiono wejście do Kościoła i szalunek. W lipcu 2006 r. zostało wymienione poszycie dachu. w kościele filialnym w Golcach. W 2011 roku wykonano nowe pokrycie miedziane nad pozostałą częścią dachu kościelnego i wykonano nową wieżę. Wokół kościoła ułożono nowy chodnik. W tym samym roku w kościele filialnym wykonano nowe schody z balustradami i podjazdem oraz wstawiono nowe drzwi wejściowe. Pod krzyżem na kamiennym postumencie postawiono figurę Matki Bożej jako wotum i pamiątkę dla pomordowanych parafian w czasie II wojny światowej. W 2012 roku zamontowano na tylnej ścianie kościoła parafialnego figurę św. Józefa. Parafia posiada akta parafialne od 1784 r.
22 lipca 2012 roku, podczas odpustu parafialnego ks. dr Andrzej Rusak,

DSC_1185.JPG

dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu poświęcił nowy zamykany konfesjonał przeznaczony do spowiadania osób słabosłyszących, zaś 15 sierpnia tego roku, w uroczystość Wniebowzięcia NMP, ks. proboszcz kan. Tadeusz Strugała poświęcił nowe stacje drogi krzyżowej. Konfesjonał wykonał parafianin Dariusz Taper, zaś stacje drogi krzyżowej wyrzeźbił Jan Łyko - artysta z Rudnika.
1 stycznia 2013 r. w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, w roku wiary rozpoczęła sie peregrynacja krzyża po rodzinach przed uroczystością 100 lecia parafii.
W 2013 r. odnowiono tabernakulum, monstrancję. krzyż i lichtarze na ołtarzach, jak również odnowiono duży pająk, a drugi wykonano nowy. Zainstalowano dwa witraże - św. Tadeusza Apostoła i bł. Jana Pawła II. Postawiono nowy ołtarz i ambonkę w prezbiterium. Zostało to uczynione z okazji zbliżającego się jubileuszu 100-lecia parafii.
22 września odbyła się uroczystość jubileuszu 100 lecia parafii. Uroczystej Mszy św. przewodniczył iks. Bp Krzysztof Nitkiewicz. Poświecił wtedy nowy ołtarz i dwa witraże. Jubileusz poprzedzony był misjami, które prowadzili ks. prał. Władysław Jagustyn z Rzeszowa i ks. prob. Marek Ryba z Łowiska (diec. rzeszowska).
14-15 listopada 2014 r. Ks. bp Krzysztof Nitkiewicz dokonała kanonicznej wizytacji parafii, w czasie której udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży (49 osób). Zostały także poświęcone pozostałe witraże (10).
W sierpniu 2016 roku rozpoczęto budowę kaplicy na cmentarzu.
10 września 2016 roku bp JE Edward Marian Frankowski udzielił sakramentu bierzmowania 35 osobom.
22 czerwca 2017 roku został zainstalowany w dzwonnicy, na samej górze, czwarty dzwon o imieniu Jan Paweł II, o masie 35 kg.
9 grudnia 2018 roku parafia przeżywała 200 lat kościoła . uroczystej Mszy Świętej przewodniczył biskup senior Edward Marian Frankowski i udzielił sakramentu bierzmowania grupie 25 osób.

cyt. częściowo za: http://www.sandomierz.opoka.org.pl/strdiec/parafie.php?p=81&d=23

Wnętrze kościoła

inside.jpg organy.jpg

ołtarz główny i organy

sostateczny.jpg wniebowstp.jpg

Malowidła na suficie: Sąd ostateczny i Wniebowstąpienie

feretron-250.jpg ofiarowanie.jpg

feretron św. Marii Magdaleny Ofiarowanie Pana Jezusa
drukuj

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.