Powołania

Powołania są wielką radością naszej parafii

Modlitwa papieża Pawła VI o powołania

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić rybakami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie składasz na ołtarzach swoją ofiarę.

Ty, o Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegali cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.

Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościołowi oraz ludziom potrzebującym pomocy i miłości.


Powołania

Księża

† Ks. Stanisław Ostrowski

Siostry zakonne

S. Amabilis Maria Wnuk CSFN, nazaretanka

Amabilis.jpgCórka: Mariana i Leokadii.
Urodzona: 08.10.1964 r. – Jarocin.
Na chrzcie św. otrzymała imię Maria Teresa.
Dzieciństwo i młodość przeżyła w domu rodzinnym, w atmosferze rodzinnej miłości i rozumienia. Rodzicom zawdzięcza nie tylko staranne wychowanie, ale przede wszystkim przekazanie wiary w Boga. To właśnie oni uczyli ją modlitwy i pracy.
Po ukończeniu szkoły średniej /tj. 29.09.1985r./ wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Krakowie.
Głównym charyzmatem Zgromadzenia jest służba rodzinie: prowadzenie przedszkoli, szkół, domów opieki dla osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych matek, jak również katecheza dzieci i młodzieży.
22.07.1993r. w Katedrze Częstochowskiej złożyła wieczystą profesję, aby na zawsze oddać się na służbę Bogu.
Obecnie posługuje na placówce w Krakowie jako katechetka.

S. Jola CSFN, nazaretanka

S.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.