Przewodnik

To jest przewodnik po kościele parafialnym i jego otoczeniu.

Strona w budowie.


Plac kościelny

plac.jpg

Dzwonnica

dzwonnica

Idąc do kościoła, zanim dojdziemy do drzwi głównych napotkamy dzwonnicę. Dzwonnica to budowla, na której zawieszone są dzwony. Dźwięk dzwonów wzywa wiernych do modlitwy, a takze zwiastuje ważne wydarzenia. Dzwony tradycyjnie biją na Anioł Pański - o godz. 12, a także o 17:30 (zimą o 16:30) wzywając wiernych na wieczorną Mszę świętą. Dzwony biją taże w czasie procesji eucharystycznej oraz w czasie wprowadzania i wyprowadzania z kościoła ciał zmarłych w dniu ich pogrzebu.

Kościół

Sygnaturka

Jest to mały dzwon umieszczony w wieżyczce nad nawą główną. Jego dźwięk przypomina o tym, ze za 5 min. rozpocznie się nabożeństwo w kościele.

Drzwi główne

Prowadzą przez kruchtę do nawy głównej. Przez te drzwi wchodzi i wychodzi procesja z asystą w wielkie święta i uroczystości.

Kruchta

Inaczej przedsionek kościoła. W naszym kościele kruchta mieści się pomiędzy drzwiami głównymi, a drzwiami przeszklonymi. Kruchta dawniej była miejscem, w którym przebywali katechumeni i publiczni grzesznicy. Katechumeni czyli ludzie przygotowujący się do chrztu świętego stali z tyłu kościoła, ponieważ nie będąc jeszcze członkami Kościoła nie mogli uczestniczyć w liturgii eucharystycznej i opuszczali świątynię po liturgii słowa.

Chór

(a nie chóry!)

Nawa główna

woda święcona

Konfesjonał

Ambona

Chrzcielnica

Paschał

Stacje drogi krzyżowej

Krzyż procesyjny

Obrazy

Figury

feretrony

chorągwie

Prezbiterium

ołtarz przedsoborowy

ołtarz posoborowy

To inaczej stół eucharystyczny symbolizuje Chrystusa, dlatego jest jeden. Jest to miejsce,na którym sprawowana jest Msza Święta. Na ołtarzu ksiądz kładzie patenę z Ciałem Pana Jezusa i stawia kielich z Jego Krwią.

tabernakulum

ambonka

ambonka.jpg

Z tego miejsca czyta sie lekcje mszalne, wykonuje psalm responsoryjny, głosi homilie i kazania, a także podaje intencje modlitwy wiernych. Ambonka jest nazywana także stołem Słowa Bożego w nawiązaniu do ołtarza, czyli stołu eucharystycznego. Litery Alfa [Α] i Omega [Ω] nawiązują do księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła1 i wskazują na to, że Słowem Bożym jest sam Jezus Chrystus.

sediliae

sedilia.jpg

Sediliae, po łacinie siedzenia to miejsca w prezbiterium przygotowane dla słuzby liturgicznej.

miejsce przewodniczenia liturgii

MiejsceP.jpg

Jak sama nazwa wskazuje jest to miejsce, z którego celebrans kieruje akcją liturgiczną. Na zdjęciu widać, że znajduje się ono przy fotelu głównego celebransa i składa się z pulpitu i mikrofonu.

kredensja

kredensja.jpg

Specjalny stolik, przykryty białym obrusem, na którym przygotowuje się naczynia liturgiczne i dary ofiarne przed używane we Mszy świętej.

sprzęty liturgiczne

kielich

ampułki

aquaetvinum.jpg

W ampułkach znajduje się dary ofiarne: wino i woda.

ręczniczek

pateny

dzwonki

dzwonki

Minstranci uzywają dzwonków, aby zwrócić uwagę wiernych na szczególnie wazne momenty w czasie w liturgii, a także aby oznajmić zmianę postawy liturgicznej.

gong

gong

Gong jest uzywany we Mszy świętej w czasie Podniesienia, gdy kapłan ukazuje Ludowi Bożemu Najświętsze Ciało i Krew Pana Jezusa, a także w czasie błogosławieństwa Najświętszym sakramentem. Dźwięk gongu ma skupić uwagę wiernych na tych najważniejszych momentach w liturgii.

dzwonek na wejście

Zakrystia księży

Szaty liturgiczne

Ornaty

Ornare po łacinie znaczy ozdabiać. Ornat jest ozdobną szatą wierzchnią, którą kaplan zakłada tylko do celebracji Mszy świętej oraz Liturgi Męki Pańskiej w Wileki Piątek.

Złoty
Biały
Zielony
Czerwony
Różowy

Aktualnie nie posiadamy takiego ornatu. Jest on (w innych parafiach) używany w trzecią niedzielę Adwentu i czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Kolor różowy oznacza radość wśród pokuty.

Fioletowy

Dalmatyki

Dalmatyka to szata liturgiczna diakona. W naszej parafii nie mamy takich szat.

Stuły

Kapy

Welon

Humerały

Alby

Alba po łacinie znaczy biała. I rzeczywiscie jest to długa biała szata z rękawami, którą kapłan zakłada pod ornat, a diakon pod dalmatykę, dla celebracji liturgicznych. Alb używają także lektorzy czytający Słowo Boże. Biały kolor tej szaty oznacza czystość.

Komże

Cingula

Księgi liturgiczne

Sprzęty liturgiczne

Bursa

Zakrystia ministrantów

To miejsce, w którym liturgiczna służba ołtarza przygotowuje się do celebracji. Jest ono zazwyczaj pełne ministranŧów przed i po Mszy Świętej. W czasie sprawowania liturgii eucharystycznej nikt nie powinien tam przebywać!!! Nie jest to również miejsce na koleżeńskie pogaduszki, czy plotkowanie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.